HUKUKSAL YARDIM

İhtiyati Haczin Kesinleştirilmesi, Kesin Haciz

İhtiyati haczin kesinleştirilmesi için ihtiyati haciz kesin hacze dönüştürülmelidir. İhtiyati haciz kararı borçlu dinlenilmeden mahkeme tarafından verilen bir karar olması nedeniyle ihtiyati hacizle haczedilen malların satışı Okumaya devam et “İhtiyati Haczin Kesinleştirilmesi, Kesin Haciz”

Başa dön