İhtiyati Haczin Kesinleştirilmesi, Kesin Haciz

İhtiyati haczin kesinleştirilmesi için ihtiyati haciz kesin hacze dönüştürülmelidir. İhtiyati haciz kararı borçlu dinlenilmeden mahkeme tarafından verilen bir karar olması nedeniyle ihtiyati hacizle haczedilen malların satışı Okumaya devam et “İhtiyati Haczin Kesinleştirilmesi, Kesin Haciz”

Tasarrufun İptali Davası ve İptale Tabi Tasarruflar

İcra İflas Kanununda iptale tabi tasarruflar, hakkında tasarrufun iptali davası açılabilecek tasarruflar, üç başlık altında toplanmış bulunmaktadır. Buradaki tasarruftan maksat, borçlunun, alacaklılara zarar vermek amacıyla üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarruf işlemleridir. İcra İflas Kanunu’nda iptale tabi olan tasarruflar sayılmış ise de, sayılmış olan bu tasarruflar iptale tabi olan tasarrufların genel olarak tanımlaması yapmak için örneklendirmelerdir.
Okumaya devam et “Tasarrufun İptali Davası ve İptale Tabi Tasarruflar”

İlamsız Takipte İtirazın İptali Davası

İtirazın iptali davası icra takibine itiraz edilmesiyle gündeme gelir.Genel haciz yoluyla başlatılan ilamsız icra takibine, takip borçlusu tarafından ödeme emrine itiraz edilmesiyle takip kendiliğinden durur. Takip alacaklısı bu durumda, takibin kaldığı yerden devamını sağlamak için, itirazın kaldırılması ile itirazın iptali davası açma yollarından birine başvurmalıdır. Okumaya devam et “İlamsız Takipte İtirazın İptali Davası”

Başa dön