Davadan Feragat Etmek ve Sonuçları

Görülmekte olan bir davanın davacısının, mahkemeye yönellik ve varması gerekli, tek taraflı bir irade açıklamasıyla, talep sonucundan kısmen ya da tamamen vazgeçmesine “davadan feragat” denir. Feragat ile Davanın geri alınması(davadan vazgeçme)’nin karıştırılmaması gerekmemektedir. Davanın geri alınması ile feragatin doğurdukları sonuçlar ve yapılış şekli arasındaki farklara ilişkin şu yazımızdan bilgi edinebilirsiniz.

Feragatin temel niteliğini, onun, mahkemeye yönelik ve varması gerekli tek taraflı bir irade açıklaması olması teşkil eder. Dolayısıyla, feragatin geçerlilik kazanabilmesi ve kendinden beklenen neticeleri doğurması için, ne davalının rızası da ne de mahkemenin tasdikine ihtiyaç vardır.

Feragate ilişkin beyanın, mahkemeye ulaşmasıyla birlikte  sonuçları doğar. Yani davalıya  beyanın ulaştırılması zorunlu değildir.

Davadan feragat açıkça, kayıtsız ve şartsız olarak yapılmalıdır.

Feragat, Davada talep edilen şeylerin bir kısmına ilişkin olabileceği gibi tamamını da kapsamı mümkündür. Davadan tam feragat halinde dava, bütünüyle; kısmi feragat halinde ise feragat edilen kesim açısında sona erer. Kısmı feragatte feragat edilmeyen talepler için yargılamaya devam olunur.

Feragat, ancak davanın davacısı tarafından gerçekleştirilebilir.

Davacı tarafta birden ziyade kişi varsa feragatin sonuç doğurabilmesi için, mecburi dava arkadaşlığı hallerinde tüm davacılar tarafından feragat edilmesi gereklidir. İhtiyari dava arkadaşlığında ise, davacılardan her biri sadece kendisi bakımından sonuç doğuracak şekilde feragat edebilirler.

Vekilin, müvekkili adına feragat edebilmesi için, vekaletnamesinde, bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş bulunması şarttır.(HMK m.74)

Vasinin de , vesayeti altında bulunan kişi adına açılmış bulunan davadan feragat edebilmesi için, sulh hukuk mahkemesinden izin alması şarttır.(TMK m.462)

Feragate ilişkin beyanın, ıslah yoluyla geçersiz kılınması mümkün değildir.

Davadan Ne Zaman Feragat Edilebilir?

 Görülmekte olan bir davada, hüküm kesinleşinceye kadar yargılamanın her aşamasında feragat edilebilmesi mümkündür. Yani Mahkemece verilmiş olan kararın istinaf veya temyiz kanun yolu incelenmesine taşınmış olması feragat edilmesine engel teşkil etmez.

Davadan Feragat  Şekli

Bir davadan, ya dilekçe ile, yani yazılı bir biçimde veya yargılama sırasında sözlü olarak beyanda bulunmak suretiyle feragat edilebilir.(HMK m.309/1)

Sözlü Olarak Feragat

Sözlü olarak feragat edilebilmesi için Mahkemenin, bunu bir tutanakla tespit etmesi ve feragat edilen kısmı da açıkça göstermesi şarttır.(HMK m.309/3) Davacının tutanakla bu şekilde tespit edilen feragat beyanı, hakim tarafından kendisine okunur; davacı, okunan metnin iradesine uygun olduğunu belirtecek olursa, bu beyanın kendisine okunduğu hususu da tutanağa yazılmak suretiyle, tutanağın altında yer alan kısma imzası alınır.

Yazılı Olarak Feragat

 

Davacı, duruşma dışında mahkemeye vereceği bir dilekçe ile de, feragat edebilir. Bu dilekçede de, talep edilen şeyin ne kadarlık kısmından feragat edildiği husunun, açıkça gösterilmesi şarttır. Bu durumda yapılan feragat beyanının geçerlilik kazanabilmesi için, ayrıca duruşma tutanağına geçirilmesi ve davacıya imza ettirilmesine ihtiyaç yoktur. Sadece feragati konu alan dilekçenin, davacı veya vekili tarafından mahkemeye verildiğinin duruşma tutanağına yazılması yeterlidir.

Davadan Feragat Edilmesinin Hükmü

Davadan feragatin en önemli hükmü, görülmekten olan bir davanın sona ermesine neden olmasıdır. Bu durumda mahkemece, “esas hakkında karar verilmesine yer olmadığı” kararı verilecektir.

Feragat kesin hüküm gibi sonuç doğuracaktır. Yani feragat edilen dava yeniden açıldığında, kesin hüküm mevcutmuş gibi, dava şartı eksikliğinden dava reddedilecektir.

Feragat halinde, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilir.

Davadan Feragat Edilmesinin İptali

İrade bozukluğu hâllerinde, feragat ve kabulün iptali istenebilir.(HMK m.311/1, 2.cümle) Yani hata, hile ve ikrah sebebiyle, feragatin iptali istenebilecektir.

Davadan Feragat Etmek ve Sonuçları” hakkında 4 yorum

 1. Sayın hukukçu,
  Eşimden ayrılmak için çekişmeli boşanma davası açmıştım.
  Eşim bir daha aynı hataları yapmayacağına söz verince avukatının da yönlendirmesi ile davadan feragat ettim. Ancak bir ay sonra aynı yanlışlara devam etmeye başladı.
  Bu durumda,
  Yeniden boşanma davası açabilir miyim
  Cevabınız için teşekkür ederim

  1. Daha önceki boşanma davanızdan feragat ettiğinizden dolayı yeni boşanma davanızın kabul edilmesi için bazı koşulların bulunması gereklidir. Bu nedenle yeni boşanma davası açmadan önce, bir avukattan yardım almanız büyük önem arz etmektedir.

 2. Sayın Hukukçu
  Asliye hukuk mahkemesi açmış olduğum dava delil yetersizliğinden reddedildi. İstinaf yoluna başvurdum istinaf mahkemesi kararı bozdu. Davadan feragat etmek istiyorum. Feragat ettiğim taktirde dava harcı olarak yatırdığım parayı ala bilecek miyim bir de karşı tarafın avukatlık ücreti ne kadar olur teşekkür ederim

  1. Sorunuza ilişkin cevap, yayımlamış olduğumuz yazımızda mevcuttur. Şahsi olayınızla ilgili detaylı bilgi almak istemeniz halinde, hukuki danışmanlık hizmeti almak için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön