HUKUKSAL YARDIM

Anlaşmalı Boşanma, Anlaşılması Zorunlu Hususlar

Kendi özgür iradeleriyle evlenmeye karar veren eşler yine kendi özgür iradeleriyle anlaşmalı boşanma konusunda da karar verebilmelidir.

Ancak eşlerinin anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için evlililik birliğinin belirli bir süre devam etmesiyle birlikte boşanmanın sonuçları konusunda da anlaşmış olmaları gerekmektedir.

Evlilik Birliği En Az Bir Yıl Sürmüş Olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma, ortak yaşamın çekilmez hale geldiği, yani geçimsizlik karinesine dayanır. Bu nedenle, evlilik birliğinin çekilmez hale geldiğinin ortaya çıkması için kanun koyucu evlenme tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olması gerektiğini öngörmüştür.

Buna göre evlilik birliğinin kurulmasının üzerinden bir yıl geçmeden eşlerin anlaşmalı olarak boşanmaları mümkün değildir. Ancak evlilik birliği bir yıl devam etmemiş olsa dahi, eşler şu yazımızda bahsettiğimiz boşanma sebeplerine dayanarak boşanmaları mümkündür.

Eşlerin Boşanma ve Bunun Bağlı Sonuçlarında Anlaşmış Olmaları

1-Eşler öncelilikle boşanma konusunda anlaşmış olmalıdırlar.
2-Eşler boşanma konusunda anlaşmalarının yanında boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hakkında da anlaşmış olmalıdırlar.
  • Boşanmanın mali sonuçları Türk Medeni Kanunu m.174 ve 175’te öngörülmüş olan tazminat ve nafakadır. Eşlerin mal rejiminin tasfiyesi ile, birbirinden eşya ve ziynet alacakları konusunda anlaşmaları zorunlu değildir. Ancak bu hususlar konusunda da eşler arasında anlaşma sağlanabilir.
  • Çocukların durumu ile ilgili anlaşma ise, boşanma halinde çocuğun velayetinin kime ait olacağı ve kendisine velayet verilmeyen eşin ödeyeceği iştirak nafakasının ne olacağını ifade eder.
  • Eşlerin boşanma ve bağlı sonuçları ile, çocuklarının durumu konusunda anlaşmalarını yazılı olarak hazırlayıp mahkemeye sunmaları gerekir. Ancak, eşlerin duruşma sırasında bu konudaki anlaşmalarını mahkeme zaptına geçirtip bunu imza etmelerine de bir engel yoktur.
  • Türk Medeni Kanunu m.165/3, hakime eşlerin boşanma ve bağlı sonuçları ile ilgili anlaşmalarına müdahale etme yetkisi vermiştir. Bu nedenle, eşler boşanmanın bağlı sonuçlarında anlaşma konusunda tamamen özgür bırakılmamışlardır.

Eşlerden Birinin Mahkemeye Başvurması ve Diğerinin Davayı Kabul Etmesi

Bir eşin diğerinin anlaşmaya dayalı olarak açtığı davayı kabul etmesi üzerine boşanmaya karar verilir.

Eşlerin Anlaşma İradeleri Mahkemeye Bizzat Açıklamaları

Hakim, eşlerin boşanma istemine ilişkin iradelerini eşlerin açıklaması suretiyle dinlemelidir.

Anlaşma Boşanma Türk Medeni Kanunu m.163/3 hükmünde düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu m.163/3

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön